Hamnstadgar

Båtplatsanmälan

Länk till båtplatsanmälan.

Hamnstadgar

Bergholmens Tomtägarförenings stadgar gällande Lökholmsbryggan och Södra bryggan, samt om någon ny brygga skulle anläggas i framtiden.

Bryggorna:

 • Båtplatserna tillhör föreningen och administreras av hamnkaptenen. Otillåten användning av båtplatsen såsom 2:a handsuthyrning, åverkan m.m. leder till uppsägning varvid hamnkaptenen åter förfogar över båtplatsen enligt hamnstadgar.
 • Medlemmar i Bergholmens Tomtägarförening har rätt till en båtplats till ordinarie avgift per fastighet. Avgift baseras på båtens storlek enligt beslut på årsmötet.
 • Bryggorna skall beläggas på bästa sätt och platser tillsättas efter turordning och kriterier fastslagna på årsmötet
 • Södra bryggan har en maxstorlek för båtarna. Storleken bestäms efter beslut på årsmötet. Båtar som överstiger maxstorleken på Södra bryggan har förtur till Lökholmsbryggan.

Hamnkaptenerna:

 • Tilldelar båtplatser vid sina respektive båthamnar.
 • Håller förteckning över medlemmarnas båtar och båtplatsavgifter.
 • Hamnkaptenerna har full rätt att omplacera båtarna vid och mellan bryggorna för optimalt utnyttjande av platserna. Det innebär att båtplatserna inte är knutna till vissa tomtägare.
 • Då möjlighet finns, hyra ut båtplatser enligt den taxa som styrelsen beslutar.
 • Ansvarar för sin båthamns underhåll, leder det erforderliga arbetet för detta.
 • Upprättar en inventarieförteckning för sin båthamn.
 • Leder sjösättning, upptagning och vinteruppställningsarbetet.
 • Övervakar båthamnen och tillser att ordningsföreskrifter och bestämmelser finns och efterlevs.
 • Rapporterar till kassören för uppbärning av avgifter och för andra ekonomiska åtgärder.

Båtägarna:

 • Ansvarar för att ha sin båt försäkrad och redovisar sitt försäkringsnummer och försäkringsbolag i den obligatoriska båtplatsanmälan. Mindre båtar som kan omfattas av hemförsäkringen skall även de redovisas.
 • Ansvarar för att hålla de obligatoriska båt- och kontaktuppgifterna uppdaterade hos hamnkaptenerna.

Revidering fastslagen på årsmötet 2011 04 27

Frågor angående bryggorna kan skickas till
hamnkaptenerna

Nyttiga länkar:
Hastighetsregler Kalvfjärden
Vattenskoterföreskrifter och terrängkörningsregler Länstyrelsen
Förbud mot trafik med fordon på istäckta vattenområden i Tyresö

Inloggning för befintliga användare