Om föreningen

Bergholmens Tomtägarförening startade 1958 för att tillvarata de boendes intressen och arbetet är helt ideelt. Vi tillsammans med Solberga TF ligger inom Kalvnäsets samfällighets markområde. Se info på kalvnaset.nu om vad som gäller för de gemensamma naturområdena.

En av tomtägarföreningens huvudsyften är att anordna till exempel det årliga midsommarfirandet. För att traditionen ska kunna föras vidare så krävs det en del frivilliga insatser. Det går alldeles utmärkt att höra av sig med idéer och frågor om vad ni kan hjälpa till med.

Vi har några gemensamma naturområden på Bergholm som vi ansvarar för. Områdena runt båtbryggorna, ängen och badstranden som iordninggjordes av föreningen för femtio år sedan.

Vi boende får hjälpas åt så att våra marker och badstrand fortsättningsvis är säkra och trevliga. Arbeten som gagnar oss allihopa behöver inte bara göras på våra städdagar, det finns alltid behov att sköta våra gemensamma grönområden, ängen och badstranden. Det är välkommet att klippa ängen vid behov eller om ni ska låna den till någon aktivitet. Hör av er till styrelsen så berättar vi mer.

För båtbryggorna finns stadgarna på hemsidan. För att bli tilldelad en bryggplats skall ni i god tid innan sjösättningen meddela respektive hamnkapten att ni önskar plats. Detta för att det skall kunna planeras så att alla båtar, som med tiden blir större och allt fler, får plats. VIKTIGT! Se till att uppdatera era uppgifter då vi kanske måste kunna nå alla med kort varsel vid exempelvis sjösättning. Mobilnummer för sms och även mail.

Vi är nu så många här på halvön så att i stort sett allt vi gör påverkar andra. Till exempel:

  • Först och främst måste vi allihopa respektera den rekommenderade hastigheten 30km/h. Tänk på att det är våra egna barn, grannar och vänner som vi möter här på Bergholm. Om vi själva kan se till att hålla hastigheterna låga så slipper vi anlägga vägbulor och andra hinder vilket innebär stora kostnader.
  • Vi följer samma regler som för övriga länet om hur hundar skall hållas kopplade. Det måste respekteras att alla inte är lika förtjusta i hundar.

Det är ju trevligare att prata med sina grannar istället för att det pratas om grannarna.

Vi använder hemsidan i allt större utsträckning för att informera och även för att ta in synpunkter och uppgifter från er medlemmar. Om ni har något som är angeläget för boende här så är ni välkomna att höra av er. Nyhetsbrev skickar vi ut när det är något viktigt som berör alla, era kontaktuppgifter kan uppdateras via hemsidan och även eventuella båtuppgifter, se bryggstadgarna. På hemsidan finns även mailadresser så ni kan komma i kontakt med styrelsen och hamnkaptenerna.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen

styrelsen@bergholmen.nu

Det finstilta
Alla inlägg och texter på denna hemsida åtnjuter upphovsrättsligt skydd (1960:729) och får ej kopieras eller plagieras utan styrelsens skriftliga tillåtelse.

Information och kommunikation till medlemmarna sker via hemsidan, brevledes eller mail / sms. Föreningen har för nuvarande INTE någon grupp i sociala medier.

Personuppgifter lagras i så liten omfattning som det går utan att göra avkall på att hålla sina medlemmar informerade om aktiviteter på Bergholm.
De uppgifter vi måste ha är fastighet, namn på medlem och uppgifter om bryggplats.
Båtar på bryggplatserna skall vara försäkrade och båtägare skall redovisa försäkringsnummer.
Medlemmar kan administrera sina personuppgifter på hemsidan och uppgifterna tas naturligtvis bort vid ägarbyte. Medlemmarna kan anmäla sig för nyhetsbrev.

Inloggning för befintliga användare