Södra bryggans arbetsdag

Hamnkaptenen på Södra bryggan kallar till höstens arbetsdag för iordningställande inför vintern.
Söndagen den 11 oktober kl 10, samma tid som Bergholms höststädning så att om tid och behov finns hjälps vi åt.
Redskap och verktyg för speciella jobb ni vet om kanske hamnkaptenen kan fråga efter.

Båtupptagning och städning vid Lökholmsbryggan

Båtupptagning med kran är beställt till söndagen den 4 oktober kl 9:00 vilket innebär att alla ska vara på plats klockan åtta. Vid sjösättningen i våras var det många som försov sig.

Dagen innan, lördag 3/10 klockan 10:00 hjälps vi åt att förbereda inför upptagningen och vintern. Vaggor och båtbockar skall vara säkra och på rätt platser innan vi går hem.
Vass, sly och gräs behöver vi hålla efter och görs lättare innan planen är fylld med båtar.
Lämpliga verktyg tas med.

Vår lilla vaktkur / bastu har fått ny färg men den saknar en förstukvist / altan. Framtidsplanen enligt önskemål på årsmöte är en boule-plan nedanför bastun. Detta kräver dock att vi hjälps åt att få det färdigställt.