Vägarbete vecka 42

Det kommer att utföras beläggningsarbete på Berglänken under vecka 42, framförallt under tisdag och onsdag, 17 - 18 oktober .
Berglänken kommer vara avstängd för trafik under arbetet. Bergnyckeln kommer vara åtkomlig med begränsad trafik.
Entreprenören behöver fri passage på våra smala vägar. Det innebär att inga bilar får parkeras längs Bergholmsvägen, Berghöjdsvägen, Berglänken på sträckan upp till arbetsområdet. Vi kan belastas med extrakostnader om inte arbetet går att genomföra smidigt. 
Berörda fastighetsägare på Berglänken har blivit informerade brevledes.

Mvh
Vägchef
Veronica Runing

Höststädning Bergholm och Södrabryggan

Lördagen den 14 oktober klockan 10 träffas vi som vanligt på vändplanen för att snygga till våra gemensamma områden.

Badstranden ska stängas och snyggas till. Majstången kan tas ned och allmän städning runt ängen, klippa grenar med mera.
Grus kan köras ut till Norra stigen så ta med skyffel om ni vill hjälpa till med det.

Södrabryggan samlas redan klockan 9 samma dag, hamnkaptenen koordinerar vad som behöver göras inför vintern och kan behöva lite hjälp med röjning kring bryggan.

Vi avlutar med lite gemensam fika när vi anser att vi är nöjda för dagen.