Våra vintervägar

Vintern kom snabbt med mycket snö. Vinterväghållningen är klar att tas i drift.

Inom Kalvnäsets samfällighet och vägar på Bergholm arbetar vi med samma krav som Tyresö kommun gällande vinterväghållningen. När det kommer mycket snö inom några få timmar så är prioritet att hålla vägarna öppna.

Vi har smala vägar och smala vägrenar vilket medför att det är svårt vid mycket snö att få plats med all snö.

Alla behöver komma fram och särskilt viktigt att kommunal service och Blåljus kan ta sig fram vid akuta ärenden. Viktigt att vi ser till att bilar inte parkeras på gatumark.
Se kommunens folder om snöröjning samt deras hemsida.

Hälsningar
Vägchef
Veronica Runing
073-040 8313

Information om snöröjningen i Tyresö

Städdag och arbete vid Södra bryggan

Söndag 16/10 kl.09:30 Städdag Södra Bryggan:
Båtägare vid Södra Bryggan samlas en halvtimme innan den övriga städdagen drar igång.
Det är inga större arbeten utan det vanliga att hjälpas åt att röja upp och ställa iordning inför vintern. Slyröjning kan göras på ytan mellan bilvägen och bryggan.
Hamnkaptenen är på resande fot så Jacob Norrby och Johan Ekberg kan vara behjälpliga vid frågor.

Söndag 16/10 kl.10:00 Bergholms Städdag:
Som vanligt så samlas vi vid vändplanen och fördelar arbetsinsatserna. I våras började några att klippa och siktröja vildäpplena med gott resultat så det kan vara en ide att fortsätta med i höst.
På ängen ska vi ta ned midsommarstången, norra stigen kan behöva lite mer sopsand på vissa ställen och badet ska ses över, repet tas in, bryggan behöver förstärkas i infästningen.
Medtag verktyg och maskiner som kan komma till användning.

När vi känner oss klara så tar vi grillkorv och en kopp kaffe vid dansbanan som brukligt.