Snöröjningen 2020/21

Vi har ordinarie vinterväghållning med samma krav som kommunen vad gäller inställelsetider.
Här är länk till kommunens krav gällande snöröjning.
https://www.tyreso.se/boende--miljo/trafik/snorojning.html#h-Narpaborjassnorojningen

Utöver detta har vi beställt extra sandning av branta backar samt att våra sandlådor är nyligen påfyllda.
Med förhoppning att alla har bra däck för att kunna köra säkert i vårt branta Bergholm.
Att tänka på är att ge trafik uppför backarna företräde så att inga onödiga och farliga möten eller situationer uppkommer.
Tacksam om alla är uppmärksamma på att hastigheten
är lagstadgad maximalt 30 km /tim på hela Bergholm.

Vägchefen / Kalvnäsets Samfällighetsförening
Veronica Runing
073-040 8313
vagchef@kalvnaset.nu