Apropå fåren

På förekommen anledning måste vi informera om hur fåren sköts och vem man kan kontakta vid frågor.
Att kunna upplåta delar av ängen till fårhage är en väldig tillgång då vi har fått tillbaka strandängen som den en gång i tiden var. Bergholms tomtägarförening tillsammans med Kalvnäsets samfällighetsförening upplåter området till fårens ägare, Frida, som sköter om, klipper och utfodrar dom.
Djuren lämnas aldrig utan tillsyn någon dag på året även om det kan se så ut, det kommer alltid någon varje dag och tittar till dom. Fåren får vatten och rätt sorts foder för årstiden som är bäst för deras hälsa.
Med andra ord kan okunnig 'hjälp' vara en allvarlig hälsorisk. Får är väldig härdiga djur som klarar sig på våra breddgrader även om vi tycker det ser kallt och magert ut.
Det kan även förstöra planeringen och vara ett ekonomiskt avbräck om saker och ting görs fel.

Om ni har några frågor eller ser något som verkar alvarligt utöver det vanliga bräkandet så kan Frida nås på sheeps@bergholmen.nu
Vi i föreningarna kan svara på frågor styrelsen@bergholmen.nu , och Kalvnäset
skogsvardare@kalvnaset.nu