Flismaskin vid vändplanen

Enligt uppgift kommer flismaskinen och tar hand om den stora timmerhögen vid ängsvändplanen från och med söndagen 16 maj.
För att underlätta för alla så undvik att parkera vid vändplanen eller längs Bergholmsvägen de närmaste dagarna tills arbetet är klart.
Vid frågor kontakta Veronika 073-040 83 13

Aktiviteter under våren 2021

Båtar och bryggor
Liksom förra året har Södrabryggan sin arbetsdag i samband med vårstädningsdagen. se nedan, lördagen den 8 maj kl 10:00. Hamnkaptenen styr upp de rena bryggprojekten, övriga samlas vid vändplanen som vanligt. Det finns arbeten som kan tillskrivas både bryggan liksom den allmänna miljon runt ängen.

Sjösättning
med kran vid Lökholmsbryggan sker söndagen den 9 maj samling kl 08:00. Kranbilen kommer tidigare för varje år så kom gärna tidigare än utsatt tid.
Städning och flytt av båtvaggor görs lördagen den 15 maj med start kl 10:00. Observera att detta är obligatoriskt för de som har haft vinterplats på Lökholmsplanen.

Båtplatser
Det är lite olika tillgång på båtplatser Södra bryggan och Lökholmsbryggan, det finns till exempel några lediga mindre platser på Södra bryggan. Ta kontakt med hamnkaptenerna för mer information, det är viktigt för planeringen att ni hör av er snarast om ni behöver en plats eller behoven ändras.

Vårstädning
Som nämnt ovan så har vi städdag lördagen den 8 maj kl 10:00 med samling vid vändplanen. Dansbanan är i behov av underhåll även om den har klarat sig ganska bra genom åren. Brostigen behöver lite översyn och röjning, om några anmäler sitt intresse för det projektet så meddela styrelsen så behöver ni inte komma ner till vändplanen innan.

Vi ska försöka hålla uppgifterna här uppdaterade.