Våra vintervägar

Inom Kalvnäsets samfällighet och vägar på Bergholm arbetar vi med samma krav som Tyresö kommun gällande vinterväghållningen. När det kommer mycket snö inom några få timmar så är prioritet att hålla vägarna öppna.

Vi har smala vägar och smala vägrenar vilket medför att det är svårt vid mycket snö att få plats med all snö.

Alla behöver komma fram och särskilt viktigt att kommunal service och Blåljus kan ta sig fram vid akuta ärenden. Viktigt att vi ser till att bilar inte parkeras på gatumark.
Se kommunens folder om snöröjning samt deras hemsida.

Vid frågor eller andra oklarheter kontakta Veronica vår vägansvarige.

Hälsningar
Vägchef
Veronica Runing
073-040 8313

Information om snöröjningen i Tyresö

Angående kallelsen från Lantmäteriet

Ett förtydligande angående kallelsen inför 'Uppdelning av förvaltningsobjekt och nybildning av samfällighetsförening för
förvaltning av Tyresö ga:1'.
Det är fritt att närvara fysiskt men inget krav.
Om det finns anledning kan fullmakt lämnas till
Bo Wergedahl, Bergholmsvägen 27
eller
Ralf Björklund. Berghöjdsvägen 31