Arbeten i vår skog 2020, via Kalvnäsets Samfällighet

Ny start v 42 av våra skogsbruksåtgärder 
En nyckelbiotops-inventering har genomförts av vår skog som innehåller ett antal rödlistade arter. Utifrån denna inventering kommer vår entreprenör göra överenskomna avverkningar och röjningar mestadels längs stigen, se karta. Det påbörjade område 1 ska slutföras.
Markeringar kommer finnas som varning för skogsarbetena. 

OBS! Låt skogsarbetarna arbeta ifred för allas säkerhet och hålla kostnaden så låg som möjligt.
Har ni frågor kontakta skogsansvarig Veronica Runing 073 - 0408313 
skogsvardare@kalvnaset.nu

Södra bryggans arbetsdag

Hamnkaptenen på Södra bryggan kallar till höstens arbetsdag för iordningställande inför vintern.
Söndagen den 11 oktober kl 10, samma tid som Bergholms höststädning så att om tid och behov finns hjälps vi åt.
Redskap och verktyg för speciella jobb ni vet om kanske hamnkaptenen kan fråga efter.