Skogsvård och jakt

Grönområden
All mark utöver tomtmark på Bergholm förvaltas av Kalvnäsets Samfällighetsförening (SFF), Vi är rädda om våra grönområden som ska vara tillgängliga för alla. Det är inte tillåtet att köra mopeder eller andra motorfordon  i skogen eller på skogsstigarna. För hundar som rastas gäller samma regler som i övriga Tyresö. Vissa delar av våra grönområden klassas som ekologiskt känsliga områden. Vi har några fina badplatser där vi alla är ansvariga att hålla rent och snyggt och som underhålls av tomtägarföreningarna. Kalvnäsets SFF företar dock större underhållsarbeten där.

Vi vill påminna att all olovlig avverkning av träd på Kalvnäset SFF:s mark är ett lagbrott som föreningen kommer att polisanmäla. Avverkningsförslag ska du ställa till Kalvnäsets styrelse.

Jakt på Bergholm
Jakten i Solberga och på Bergholm (på den mark som ägs av Kalvnäsets Samfällighetsförening) bedrivs av Kalvnäsets Jaktklubb. Det är en jaktklubb i huvudsak bestående av boende i området. Jakten bedrivs både i gemensam form och mer spontant av enskilda medlemmar i jaktklubben. Den gemensamma jakten bedrivs med drivande hund och det är framförallt rådjur och dovhjort som jagas. Denna jakt genomförs i regel första söndagen varje månad från oktober t.o.m. februari. Däremellan kan även en del spontana gemensamma jakter förekomma.

Kalvnäsets Jaktklubb har ett högt fokus på säkerhet i och med att jakten bedrivs i närheten av bebyggelse. Jaktlaget jobbar kontinuerligt med att skapa säkra och välröjda pass med bra kulfång

Vid frågor, ring Robert Andersson, 073-920 54 00.

Inloggning för befintliga användare